top of page

סדנת קבלת החלטות

קבלת החלטות

קבלת החלטות היא אחד מהתחומים שקשה למרבית האנשים לעשות מכיוון שקבלת החלטות פירושו להתחייב, לקחת אחריות ולהתחיל לפעול מכיוון שכל עוד לא קיבלנו החלטה ואנחנו "יושבים על הגדר" לא צריך לעשות דבר. עניין נוסף שמרתיע אותנו הוא, שלקבל החלטה משמעו לבחור בין מספר אפשרויות וכאשר בוחרים באפשרות אחרת, מוותרים, בדרך כלל על אפשרות אחרת  

 ומכיוון שבחיים האמתיים אין כדור בדולח שמנבא את העתיד שמראה למתלבטים מה יהיו התוצאות של כל בחירה, מפחיד אותנו לקבל החלטה!

כדי להתמודד עם החששות הטבעיים שמתלווים לקבלת החלטות בצמתים חשובים, כדאי לזכור שבמידה ו"נחליט שלא להחליט" עלולים לקרות 2 דברים: 1. נפספס הזדמנויות 2. במידה וזו החלטה שחייבת להתקבל, אם אנחנו לא נקבל החלטה, יהיה אדם אחר שיקבל אותה במקומנו והבעיה בכך היא שהאינטרסים שלנו לא יהיו בראש סדר העדיפויות שלו וכדי להימנע מכך, כדאי שאנחנו נהיה אלה שמקבלים את ההחלטה

אין נוסחה אחת שמנבאת הצלחה וודאית בקבלת החלטות, אך  יש 3 שאלות שכדאי לשאול את עצמנו כאשר שנמצאים בפני קבלת החלטות חשובות

כמה זמן עומד לרשותי כדי לקבל החלטה- כלומר, מהי הדחיפות של קבלת ההחלטה

  איזה מידע נדרש כדי שאקבל החלטה

 עם מי כדאי להתייעץ לפני קבלת ההחלטה- את מי אני משתף בקבלת ההחלטה, אם אני בכלל משתף וכמה מידע אני חושף בפניו

בסדנת קבלת החלטות נלמד איך מפסיקים להחליט שלא להחליט, מהם סגנונות קבלת ההחלטה שיש  ומהם הכללים לקבלת החלטות יעילות

bottom of page